36%
تخفیف

دوره جامع بازارهای مالی و بازار ارزدیجیتال

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

قیمت اصلی 7,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,600,000 تومان است.

دوره مقدماتی بازارهای مالی

No Votes 0 Votes
5,000 تومان7,000 تومان

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

5,000 تومان7,000 تومان

دوره پیشرفته استراتژی های معاملاتی (برگ برنده)

No Votes 0 Votes
5,800,000 تومان

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

5,800,000 تومان