36%
تخفیف

دوره جامع بازارهای مالی و بازار ارزدیجیتال

No Votes 0 Votes
4,600,000 تومان

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

4,600,000 تومان

دوره مقدماتی بازارهای مالی

No Votes 0 Votes
500,000 تومان

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

500,000 تومان

دوره پیشرفته استراتژی های معاملاتی (برگ برنده)

No Votes 0 Votes
5,800,000 تومان

مدرسان: حامد پیروی،مهدی صداقت

5,800,000 تومان